Certyfikaty honorowane na Ukrainie


Certyfikat zgodności Ukr-Sepro

dokument wydany zgodnie z przepisami systemu certyfikacji Ukrainy, który poświadcza zgodność wyrobu z ukraińskimi normami, lub regulacjami technicznymi. Certyfikat jest wydawany z terminem ważności 1 rok, 2, 3 lub 5 lat. każdy certyfikat wydany na dłużej niż 1 rok, wymaga audytu zakładu produkcyjnego.Produkty podlegające obowiązkowej certyfikacji są wyznaczone w zatwierdzonej liście produktów, które podlegają obowiązkowej certyfikacji na Ukrainie.


Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne Ukrainy

dokument który potwierdza sanitarne i higieniczne właściwości wyrobu. Jest to dokument potwierdzający zgodność
z państwowymi przepisami sanitarno- epidemiologicznymi. Jednocześnie świadectwo potwierdza, że produkcja przeszła wymagane procedury certyfikacji, badania laboratoryjne i odpowiada ukraińskim normom.

Świadectwo Sanitarno-epidemiologiczne można wystawiać na gotową partię produkcji lub na techniczne urządzenie, na którym dokonuje się produkcji. Zaświadczenie wystawia się na podstawie przedstawionych dokumentów i protokołów badań. Świadectwo Sanitarno-Epidemiologiczne można uzyskać na okres od roku do 5 lat.Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne jest wydawane przez Ministerwstwo Zdrowia Ukrainy.